Dialog- og infomøter

Jeg har lært hunden min å plystre. -Kan hunden din plystre? -Nei, jeg sa bare at jeg har lært han det, han kan det ikke. 

Det er enkelt å lære noe til andre! Utfordringen er å få noen til å endre handlingsmønster og til ta i bruk denne kunnskapen. Vi fremmer holdningsendring gjennom informasjon og dialogmøter med nye-norske.

 

Hverdagsintegrering

Mange av de som har kommet til Norge kommer fra samfunn med helt andre verdier og holdninger, kultur og tradisjon enn vi har i Norge. Mens barn og ungdom i mange ikke-vestlige samfunn får mindre og mindre frihet jo eldre de blir, er det motsatt i Norge.

Dialogbasert foreldreveiledning er spesielt rettet mot foreldre som har barn som nærmer seg- og er i ungdomsalder.

Innhold

 • Kollektivistisk barneoppdragelse vs individualistisk
 • Kultur og religionsforståelse, hva er hva
 • Hvordan tilpasse kultur og religion til samfunnet
 • Kultur, religion og ungdomsliv i Norge
 • Balansekunstnere på det kulturelle lappeteppet
 • Ungdomsliv, oppdragelse og risikofaktorer for utenforskap

Dialogbasert foreldreveiledning har fokus på å skape kunnskap og nye refleksjoner som fremmer holdningsendring. Våre kursholdere har lang erfaring med foreldreveiledning til foreldre fra patriarkalske og kollektivisfiske samfunn.

Se video om noe av innholdet i dialogbasert foreldreveiledning

Hvorfor Norge er et prosjekt som vi har utarbeidet sammen med Fantastiske Osberget, i forbindelse med kommune og fylkestingsvalget 2019.

Selvtillit og selvfølelse påvirker oss som mennesker, enten som forelder, student, ektefelle, arbeidstaker eller kamerat. Det påvirker evnen til læring,nettverksbygging og også integrering.

Jeg var plutselig en baby igjen. Jeg måtte lære alt, slik som en baby skal lære seg å gå. – Mann fra Eritrea

Kurset skaper bevissthet om selvtillit, og hvordan dette påvirker måten vi kommuniserer og samhandler på. Gjennom dialog, refleksjon, informasjon og rollespill skal kurset bidra til økt selvtillit og større forståelse for kommunikasjon.

Hvorfor er dette viktig?

Bevissthet og kunnskap om tonefall, kroppsspråk, bevegelser eller stemmebruk styrker muligheten for en jobb. Et godt inntrykk skaper flere og større mulighet.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt.

Kurset gir kunnskap og forståelse om norsk arbeidskultur og arbeidsliv til nye-norske.

Innhold i kurset

 • Jobbintervju i Norge,
 • Forventninger til arbeidstaker, plikter og rettigheter
 • Om norsk arbeidskultur og sosiale koder
 • Forhold og relasjon til kollega, samarbeidspartnere og ledere
 • Om rutiner, regler, HMS, og forståelse av hva, hvordan og hvorfor
 • Kultur og religionsforståelse, hvordan tilpasse kultur og religion til arbeidsplassen

Kurset har også fokus på:

 • Hvordan påvirker selvtillit og selvfølelse måten vi kommuniserer på
 • Fire måter å kommunisere på, bevisstgjøring av egen kommunikajson
 • Konflikt og konflikthåndtering

Jobber du med nye-norske og ønsker mer informasjon om kurset? Ta gjerne kontakt for mer informasjon : )

Læringens forbannelse

Når noe er logisk for deg, så er det vanskelig å se for seg at det ikke er det for andre også.

«Kan jeg si at..? Er det greit å spørre om..?»

Vi tilbyr råd og veiledning til ansatte som jobber med nye-norske. Kultur og religionsforståelse, og dialog om skjulte verdier og holdninger er viktige stikkord.

Dialog om skjulte verdier og holdninger

Vi holder informasjon og dialogmøter med nye-norske om holdninger og verdier som vi ikke ser (vil se) og som nye-norske kanskje ikke vil snakke om.

Praksiskandidatløp tilpasset nye-norske

Vi tilbyr kurs som kvalifiserer nye-norske til å avlegge den teoretiske eksamen som leder mot fagbrev. Dette et godt alternativ for de som har lite eller ingen skolegang.

Bla opp