Praksiskandidatløp med Abdi & Aske

Vi tilbyr kurs som er tilpasset nye-norske med tanke på språk, sosiale behov og manglende/ tidligere skolegang.

Kurset skal kvalifiserer nye-norske til å avlegge den teoretiske eksamen i fagene de tar.

Praksiskandidatløp vs. grunnskole+ videregående

Praksiskandidatløp er for mange den beste måten å få et fagbrev og en formell kompetanse på. Dette gjelder også for nye-norske som kanskje har mindre, eller ingen skole fra før. Risikoen for drop out fra skole og utdanning er stor, spesielt for de som har manglende skolegang fra hjemlandet. Mange faller ut av skolen allerede under grunnskole for voksne, og enda flere fra videregående skole.

Ved å velge andre utdanningsløp for de med manglende skolegang vil en ha store muligheter til å forebygge drop outs. Lykkes vi i arbeidet med å veilede nye-norske til å  velge alternative skoleløp, så vil en også forebygge arbeidsledighet og utenforskap.

Praksiskandidatløp for voksne (fylt 25 år)

Dette tilsier at personer uten grunnskole kan ta fagbrev og få en formell kompetanse uten å først måtte gå på grunnskole.

Fagbrev gir økte muligheter for fast jobb, høyere lønn og mer kompetanse og kunnskap i samfunnet!

Hvorfor velge våre kurs

Abdi & Aske tilbyr kurs som er spesielt tilrettelagt for nye-norske. Vi har lang erfaring i arbeid med asylsøkere og flyktninger noe som gjør at vi har en større forståelse for kulturelle forskjeller enn det andre har. Vi har lang erfaring med å skape dialogmøter med nye-norske og med fokus på hvordan de kan tilpasse seg kultur og religion til det norske samfunnet. Her samarbeider vi også med imam Hamid Farooq ved Islamic Cultural Centre (ICC). Abdi & Aske er godkjent som lærested, og kursene vi tilbyr er støtteberettiget gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Tilrettelegging og individuell oppfølging

Vi tilbyr

Organisering

Ta kontakt med oss på e-post: post@abdiaske.no, eller ring oss på 410 62 929.

Bla opp