Kontakt oss

Abdi & Aske

Ulsteinvik
410 62 929

Iselin E. Aske

Daglig leder og rådgiver
410 62 929

Iselin er utdannet sosionom og har mange års erfaring i arbeid med asylsøkere og flyktninger. Hun er spesielt opptatt av å skape dialogmøter som fremmer holdningsendring, og kunnskap til nye-norske slik at de bedre kan tilpasse seg hjemlandets kultur og religion til samfunnet i Norge. Hun har i over syv år vært informasjon og barnefaglig ansvarlig på asylmottak for voksne og familier, og hun har vært mottaksleder på mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Iselin har holdt en rekke foredrag og deler erfaringer fra arbeid og prosjektarbeid hun har gjort. Iselin er også opptatt av utenforskap og radikalisering. Selv har hun en eldre bror som definerer seg som høyreekstrem, og med Iselin får du høre om hennes erfaringer med det å vokse opp med utenforskap og radikalisering i nære relasjoner. Med stort engasjement deler hun egne personlige opplevelser, faglige kunnskap, samt erfaringer fra arbeid hun har gjort. Iselin bidrar til økt kunnskap og kompetanseheving til fagpersoner, og hun skaper viktig forståelse til nye-norske.

Ali M. Abdi

Rådgiver
465 67 534

Ali kommer fra Somalia og kom til Norge da han var 10 år gammel. Han bodde da i Oslo sammen med foreldre og 5 søsken. Han har selv erfart hvordan det er å komme til et fremmed land med et annet språk, ukjent kultur og en annerledes hverdag. Ali`s andre kultursjokk i Norge kom allerede en av de første dagene da han og storesøster går forbi to jenter på vei til butikken. Jentene hadde på seg shorts og t- skjorte noe som var helt fremmed for Ali og søsteren. Storesøsteren dekker de øynene til Ali og ber han om se andre veien.

Ali er utdannet sosionom med lang erfaring i arbeid på skole og med ansvar for ungdom som er i fare for,- og eller er kommet på utsiden av samfunnet. Han erfarte et utfordrende ungdomsmiljø i Oslo der gjengkriminalitet, vold og vanskelige valg ikke var uvanlig. På denne tiden hadde han venner med ulik etnisk bakgrunn og forstod tidlig verdien av dette. Om han ikke hadde tatt de valgene han gjorde på denne tiden ville livet mest sannsynlig sett veldig annerledes ut i dag. Ali har lang erfaring med å jobbe med ungdommer i utsatte miljø og primært med minoritetsungdom i ulike arena. Gjennom sin 10 år lange erfaring har Ali alltid vært opptatt av å skape en inkluderende skolehverdag og   nærmiljø for ungdommer.

Angelica Andrade

Økonomi og logistikk

Angelica flyttet fra Brasil til Norge i 2005, og er godt integrert i det norske samfunnet. Angelica vet hvordan det er å komme til et nytt land der alt er ukjent og annerledes enn hjemlandet. Hun har erfaring i arbeid på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere og som økonomimedarbeider. Angelica sin rolle i selskapet er økonomi og logistikk, og hun er opptatt av kontroll og gode system.

Roald Eliassen

Sikkerhetssjef KODE kunst og komponisthjem

Roald har 20 års erfaring fra politiet, 15 år som HMS-leder for Bergen kraftselskap (BKK) og 5 år som sikkerhetssjef og operativ leder ved Bergen havnevesen. De siste tre årene har han jobbet som sikkerhetssjef ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Spisskompetansen til Roald kommer gjennom lang erfaring i arbeid med sikkerhet og beredskap, og arbeid med risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) til ulike yrkesgrupper og bedrifter. I 2014 hadde han ansvar for sikkerheten under Tall Ships Races i Bergen der over 500 000 mennesker var samlet. Dette samtidig med den ekstra høye beredskapen over hele landet, grunnet terrortrusselen mot Norge.

Han har holdt en rekke foredrag for bedrifter og hadde blant annet foredrag om sikkerhet og beredskap på Stortinget høsten 2018. Roald satt også i sikringskomiteen for sykkel VM i 2017. I foredrag gir Roald oppdatert kunnskap og løsninger samt ledelse av ROS analyser, og kriseledelse. Som politi har Roald lang erfaring med ungdom- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Han holdt i flere år også foredrag om risiko- og kriminalitetsforebyggende arbeid til skoler og foreldre i hele landet. Gjennom politiet og for organisasjonen «Sterk og Klar» Før han avsluttet karrieren i politiet ble han kåret til «årets mann» av innbyggerne i lokalsamfunnet han jobbet og bodde i.

Hamid Farooq

Islamic Culural Centre, Oslo

Hamid er utdannet imam som er en 8 år lang utdannelse, og han har doktorgrad i Islamsk teologi. Hamid er en lidenskapelig samfunnsbygger som jobber for å spre riktig kunnskap om kultur og Islam. Gjennom dialog og informasjon gir han veiledning til muslimer om hvordan religion og kultur kan tilpasse seg samfunnet i Norge. Hamid er en aktiv foredragsholder og han inviterer til dialog og debatt i moskeen. Han jobber med forebygging av negativ sosial kontroll, ære og skamkultur, utenforskap og radikalisering. Hamid bruker det meste av tiden sin på å forebygge at ungdommer blir rekruttert til radikale  og ekstremistiske miljøer. Hamid  avmystifiserer Islam som religion og han er imam stemmen vi leser om i aviser, og som vi hører på TV. Hamid er også rådgiver for European muslim Council (EMC) der muslimske organisasjoner i hele Europa møtes. Hamid kom til Norge i 2015, lærte seg norsk på kun ett år, og han er godt integrert i det norske samfunnet.

Hamid er imamen du møter på arrangementet “prest og imam på turne” En arena for dialog og debatt der fremmøtte kan stiller spørsmål direkte til religiøse ledere. Sammen med prest Margit Lovise Holte svarer han på spørsmål og deltaer i dialog.

Margit Lovise Holte

Prest i Ulstein kirke
Margit skulle egentlig bli danser, men tok istedet en 7- årig lang presteutdannelse etter at hun deltok på et Tensing Norway arrangement. Margit har også etterutdanning i forebygging av selvmord og sjelesorg for utsatte for vold og seksuelle overgrep, samt en 4-årig utdanning i psykoterapi og gestaltterapi ved NGI. I 2018 tok hun også Pastoralklinisk utdanning, som er landets mest omfattende og mest etterspurte spesialistutdanning i sjelesorgfaget. Margit har mye fokus på barne- og ungdomsarbeid, barnefamilier, inkluderende fellesskap i lokalsamfunnet, samt utradisjonell undervisning og oppfølging. Margit har praktisk erfaring fra undervisning i ungdomsarbeid og sjelesorg fra jobben som prest på Østlandet. Etter teologi utdanningen valgte hun et mer moderne kirkebygg med moderne kirkearbeid.
Margit er presten du møter på arrangementet “prest og imam på turne” En arena for dialog og debatt der fremmøtte kan stiller spøsmål direkte til religiøse ledere. Sammen med imam Hamid Farooq svarer hun på spørsmål og deltaer i dialog.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat, ris og ros, løst og fast, eller for spørsmål.

Bla opp