02.05.2018

Kultur, religion og integrering

Kultur og religionsforståelse i et flerkulturelt samfunn

Er kultur og religionsforståelse viktig i arbeid med og for integrering?

Opplever du som ansatt at religion blir brukt som motstand mot å tilpasse seg norske verdier, lover og regler? Hvordan skaper du som ansatt dialog om vanskelige og tabubelagte tema som vi ikke ser på overflaten? Hva er ditt ansvar som ansatt? Og hvilke konsekvenser kan vi få av ansvarsfraskrivelse? Dette er problemstillinger vi møter i samhandling med minoriteter fra patriarkalske samfunn. På asylmottak, barne- og ungdomsskolen, voksenopplæring, NAV, barnevern, flyktningmottak, arbeidsplasser, mm.

Misbruk, og eller feil kunnskap om egen religion hindrer deltakelse i arbeidsliv, hindrer at barn deltar i undervisning, skoleturer og fritidsaktiviteter. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, frihetsberøvelse, vold i nære relasjoner, arbeidsledighet, utenforskap, mm. blir fort være konsekvensene av dette. Derfor må ansatte, og innvandrere ha kunnskap og forståelse for hva som er religion og hva som er kultur om vi skal lykkes i arbeid med integrering og vi må forstå hvordan vi kan veilede minoriteter til å tilpasse seg samfunnet i Norge.

Vi vil ha fokus på muligheter og hvordan du kan finne gode løsninger som gir varige endringer i ditt arbeid. Seminaret passer for ansatte i NAV, barnevern, barnehage, skole, asylmottak, religiøse menigheter, flyktningkontor, politi,  helse, mfl.

Program og link til påmelding:

 

 

.

 

PåmeldingInvitasjon i pdf

Flere arrangementer

16.08.2019

Arendalsuka Ung

Prest og imam på turne til Arendalsuka Ung Fredag 16. august deltar vi med prest og imam på turne under Arendalsuka Ung. Her skal vi delta i dialog og svare på spørsmål fra ungdommer. Sammen fr…
15.08.2019

Arendalsuka

Prest og imam på turne til Arendalsuka Prest og imam på turne er et dialogforum der prest og imam sitter sammen i panelet og deltar i dialog, og svarer på spørsmål fra salen. Dette gir en unik m…
15.10.2018

Utfordringer i sosialt arbeid med innvandrere Jeg er mann, muslim og jeg kommer fra et mannsdomineret samfunn. Men jeg er også en pappa.  Gjør vi andre vurderinger i arbeid med innvandrere enn …
Se alle arrangementer
Bla opp