20.02.2019 av Abdi Aske

Prest og imam på turnè

Panelmøte

Prest og imam sitter sammen i et panel der de deltar i dialog og svarer på spørsmål. Dette gir unike muligheter og rom for å kunne si- og spørre om det en vil, direkte til religiøse ledere og få svar der og da. Panelet har en viktig symbolsk verdi som styrker tillit og troverdighet til det som blir formidlet.

Den kvinnelige, norske presten med langt lyst hår, og den mørke, mannlige imamen fra
Pakistan gir en verdifull symbolsk effekt. Dialogen ledes av en dialogleder
som sitter i panelet sammen med prest og imam.

Holdningsskapende arbeid i skolen

Prest og imam på turne passer seg svært godt som undervisning for elever og som kompetanseheving for ansatte. Samtidig er dette et nyttig og verdifullt tiltak med mål om holdningsskapende arbeid blant ansatte, elever og foreldre. Vi har som mål å bygge gode ytringsklimaer med aksept og toleranse for hverandre og hverandres meninger.

Utenforskap

Radikale og ekstremistiske miljøer har i større grad beveget seg fra «gata til data.» Prest og imam på turné flytter ytringer fra «data til gata» og skaper dialog face to face fremfor tastaturytringer (Ytrere i sosiale medier). Prosjektet skal forebygge polarisering, fordommer, negative og innvandrerfiendtlige holdninger og rekruttering til radikale og ekstremistiske miljø.

 

Hva sier folk om prest og imam på turne?

Moa bibliotek

«Biblioteket hadde ei særs god oppleving av debatten mellom prest og imam. Vi fekk stor merksemd rundt arrangementet og det kom veldig mange til det. Det fungerte fint at prest og imam hadde ein dialog seg imellom, med ein ordstyrar som tok ordet, med ulike spørsmål til panelet og heldt kontakta med publikum. Det kom også mange gode spørsmål frå salen, som prest og imam svarte godt på. Eg trur mange fekk seg ein liten tankevekkjar på nokre av svara dei fekk. Etter arrangementet fekk vi innspel om at «dette må de gjere meir av!» Alt i alt ei god oppleving!»

«Dette er en fantastisk idé! Noteres! I en tid med polarisering og hatretorikk i samfunnsdebatten trenger vi gode samtaler som skaper tillit og bryter ned fordommer. Helt OK å være uenig, om man være det på en sivilisert og voksen måte.»

«Kanskje fekk vi til bitte litt meir forståing, fjerna nokre fordommar og mytar på Moa bibliotek i kveld? Eit flott publikum løfta arrangementet med kloke spørsmål til prest Margit Lovise Holte og imam Hamid Farooq under dialogmøtet “Prest og imam på turné”. Alt bunde saman av Iselin Aske. Smp var også til stades: https://www.smp.no/…/Imam-Folk-er-skeptiske-til-islam-17873… – Slike møte treng vi meir av, var det fleire som kommenterte etterpå.»

Lars Erling Hovlid, Leiar for inkludering og mangfald i Ulstein Kommune

Vi har hatt besøk av prest og imam på turne i Ulstein kommune. Samtalen mellom dei to var svært aktuell og relevant. Begge evna å formidle enkelt og forståeleg om tidvis kompliserte tema. Dei engasjerte og skapte debatt, gav kunnskap, bidrog til innsikt og skapte fortsåing. Alt dette treng vi meir av i vårt samfunn i dag.

Se video av prest og imam på turne her

Flere aktuelt

13.08.2019

Hvorfor Norge

Abdi & Aske søkte om tilskudd til å utvikle et informasjontiltak som skal få flere nye-norske til å stemme ved kommune og fylkestingsvalget den 09. september. På valgdirektoratet sine sider s…
07.08.2019

På turne til Arendalsuka

Prest og imam på turne til Arendalsuka Prest og imam på turne er et dialogforum der prest og imam sitter sammen i panelet og deltar i dialog, og svarer på spørsmål fra salen. Dette gir en unik …
20.07.2019

Veien min inn i Abdi & Aske

Jeg blir kjent med Abdi & Aske Ulsteinvik er et lite sted hvor alle kjenner alle. Det er ofte gjennom vennene eller foreldre at vi i tenårene skaffer oss arbeid. For meg var det i voksen alder. …
Se alle innlegg
Bla opp