24.05.2018 av Abdi Aske

Dialogbasert foreldreveiledning

‍Fra et kollektivistisk til et individualistisk samfunn.

Hvordan kan foreldrerollen tilpasse seg til samfunnet i Norge ?

Mål

I dialogbasert foreldreveiledning (DIA) skaper vi dialog og refleksjon som bidrar til holdningsendring. DIA er for foreldre i mottak og bosatte flyktninger. Vi har fokus på dialog og veiledning som gjør det lettere for nyankomne asylsøkere og flyktninger å  tilpasse kultur og religion til samfunnet i Norge og foreldrerollen.

Det ligger mange verdier og holdninger  under toppen av isfjellet(ukultur)som kan være vanskelig for majoriteten å se, og som minoriteter helst ikke vil snakke om. Det er disse verdiene og holdningene, religion og tabubelagte temaer vi skaper dialog om. Nye refleksjoner kan avdekke, og virke forebyggene mot undertrykkelse, tvangsekteskap, vold i nære relasjoner, negativ sosial kontroll, æresrelatert oppdragervold, utenforskap, radikalisering og ekstremisme, frarøvelse muligheter og rettigheter, mm.

“Dialog under isfjellet”

Frihet, likestilling, muligheter, rettigheter, ytringsfrihet, likestilling, mm er verdier som vi forstår utifra den kulturelle kontaksten vi har vokst opp i. Verdiene skaper vi nye reflkesjoner og bavissthet om, hva de betyr, hva de innebærer – og hvem de gjelder for. Vi lykkes med å skape holdningsendring i DIA fordi vi har fokus på temaer som gir nye nytt fokus på den kulturen, religion, tradisjoner de har med seg til Norge, og i rollen som forelder i et individualistisk samfunn. Dialogbasert foreldreveiledning har en varighet på 4 dager, a 4- 5 timer pr. dag.

Kompetanse

Iselin Eliassen Aske har 10 års erfaring i arbeid med asylsøkere og flyktninger, både med familier og med enslige mindreårige. Gjennom flere års erfaring i å holde dialogbasert foreldreveiledning vet hun hva som må til for å skape gode dialoger og hvordan snakke om tema under isfjellet. Det er her dialogen må skje for at skjulte verdier og holdninger ikke blir en hindring for integrering. Iselin er uredd og hun provoserer for å skape dialog og refleksjon, og hun har forståelse for utfordringer og muligheter som er. Etter flere års erfaring har hun forståelse for hvor viktig tillit og troverdighet til den som holder informasjon er. Derfor er samarbeidet med en imam svært viktig, og Iselin sin erfaring er at dialog under isfjellet alltid “koker” ned til religion.

Ali Abid har selv vokst opp som balansekunstner. Han kom til Norge som 10 åring og har erfart hvordan det er å vokse opp mellom to kulturer. Han har opplevd hvor fort det er for ungdommer som lever mellom to kulturer å havne på utsiden av samfunnet- og i utenforskap. Ali er utdannet sosionom og har mye erfaring i arbeid med risikoutsatte ungdommer i flerkulturelle hjem. Han har og erfart at en yngre bror ble sendt til koranskole i Somalia. Med Ali sin bakgrunn får deltakere på DIA konkrete hverdagslige eksempler på utfordringer foreldre fra kollektiistiske samfunn vil møte i et individualistisk samfunn som Norge.

Hamid Farooq er imam ved moskeen Islamic Cultural Centre i Oslo og har flere års erfaring i arbeid med ungdommer og familier. Etter at han kom til Norge har han holdt flere kurs om sosial kontroll og æres kultur til innvandrere for å opplyse de om konsekvensene av dette, ­og for å forebygge og bygge bro. Hamid har mye erfaring i arbeid med å forebygge rekruttering til radikale miljø og han jobber med utsatt ungdom i Oslo. Han veileder innvandrere fra patriarkalske samfunn til hvordan tilpasse kultur og religion til samfunnet. Han er en brobygger og en døråpner mellom majoritet og minoritet.

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon og for spørsmål,
E- post; iselin@abdiaske.no
Tlf; 41 06 29 29

Flere aktuelt

13.08.2019

Hvorfor Norge

Abdi & Aske søkte om tilskudd til å utvikle et informasjontiltak som skal få flere nye-norske til å stemme ved kommune og fylkestingsvalget den 09. september. På valgdirektoratet sine sider s…
07.08.2019

På turne til Arendalsuka

Prest og imam på turne til Arendalsuka Prest og imam på turne er et dialogforum der prest og imam sitter sammen i panelet og deltar i dialog, og svarer på spørsmål fra salen. Dette gir en unik …
20.07.2019

Veien min inn i Abdi & Aske

Jeg blir kjent med Abdi & Aske Ulsteinvik er et lite sted hvor alle kjenner alle. Det er ofte gjennom vennene eller foreldre at vi i tenårene skaffer oss arbeid. For meg var det i voksen alder. …
Se alle innlegg
Bla opp