Vi går nye veier for en inkluderende hverdag og et tryggere samfunn.

Skjulte holdninger og verdier

Leiter du etter noen A4 mennesker så er du nok på feil plass. Vi jobber med inkludering og forebygging av utenforskap.

Vil du vite mer om oss? Eller ville du vite hvordan det gikk i baren?

Utdanning

Hvordan kan vi bidra til at flere nye-norske starter og fullfører utdanning som gir formell kompetanse? Vi ønsker å tilby alternative utdanningsløp som fører til formell kompetanse. Vi tilbyr kurs som er tilpasset nye-norske og som leder mot et fagbrev.

Les mer

Ali

Ali er utdannet sosionom og har lang erfaring i arbeid med ungdommer og utenforskap, forebygging, og har jobbet som barnefaglig ansvarlig på mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Ali kommer opprinnelig fra Somalia og kom til Norge som 10- åring.

Iselin

Iselin er utdannet sosionom og har lang erfaring i arbeid med asylsøkere og flyktninger. Gjennom dialogmøter fremmer hun holdningsendring og veileder nye-norske slik at de kan tilpasse seg kultur og religion til samfunnet.

Capeesh

Norskopplæring om pedagogiske verktøy i barne og ungdomsarbeiderfaget, vha Capeesh. Med Capeesh lærer kursdeltakerne seg norske faguttrykk på morsmålet sitt.

Bombesikker kunnskap om Islam og treffsikker kulturforståelse  

Les mer

Prest og imam på turne`

Bla opp